Öğrenci

Öğrenciler için verdiğimiz hizmetler hakkında bilgi

  • İş fikrini geliştirmeleri için fiziki ortam sağlıyoruz.
  • Stajlarını Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesin’de yapabilirler.
  • Hayata geçirmek istediği fikir için proje desteği arayan öğrencilere destek oluyoruz.
  • Bitirme ödevlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini KBÜ TGB’de faaliyet gösteren firmalar ile iş birliği içerisinde yapabilirler. Bu sayede yapılan çalışmalar sadece teoride kalmaz, pratik olarak uygulanabilen ürünler ortaya konulur.
  • KBÜ TGB firmalarında part-time ya da tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bu sayede henüz öğretim hayatı devam ederken ilgili sektörde tecrübe kazanırlar.
  • KBÜ TGB tarafından düzenlenen eğitim, konferans ve seminer gibi etkinliklerle sektörü tanıma, kendini geliştirme fırsatı bulurlar.
  • Prototip Atölyemizde ilk prototiplerini üretme imkânı sağlıyoruz.
  • KBÜ TGB’de bulunan firmalarımızda staj yapma ve çalışma imkânı sunuyoruz.
  • KBÜ TGB’de İnovasyon Merkezi, ön kuluçka ve kuluçka ofislerimizde şirket kurmalarına yardımcı oluyoruz.